Διενέργεια δράσης «Τρώω σωστά – είμαι υγιής»
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διενέργεια δράσης «Τρώω σωστά – είμαι υγιής»

Στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων αγωγής υγείας, το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής της Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής διενεργεί ενημερωτική δράση με θέμα “Τρώω σωστά – είμαι υγιής” στα σχολεία των 13 Δήμων της Ανατολικής Αττικής.

Π
ρόκειται για μία δράση που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής Θανάση Αυγερινού, σκοπός της οποίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών για τη σημασία της υγιεινής διατροφής και της άσκησης, καθώς η παιδική παχυσαρκία είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα που συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές, τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες. Στον αντίποδα, οι σωστές διατροφικές επιλογές και η σωματική άσκηση μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας, σακχαρώδους διαβήτη, καρδιαγγειακών παθήσεων ενώ παράλληλα μειώνουν το άγχος και την κατάθλιψη. Συνεπώς, είναι σημαντικό αφενός να παρέχουμε στους νέους σωστή και πλήρη ενημέρωση, αφετέρου να τους δίνουμε τις ευκαιρίες για αύξηση της φυσικής τους δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα του 1ου εξαμήνου του 2023, η αρμόδια Διεύθυνση της Π.Ε.Α.Α. πραγματοποίησε το πρόγραμμα σε 13 Γυμνάσια και Λύκεια της Ανατολικής Αττικής και συνολικά σε 1.390 παιδιά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός σε σχετική δήλωσή του υπογράμμισε την αξία της υπεύθυνης ενημέρωσης των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα, από τους γιατρούς της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε.Α.Α. για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την υγεία τους και κατ’ επέκταση, επηρεάζει και τις σχολικές τους επιδόσεις. Συμπληρώνοντας, σημείωσε: «Η Ελλάδα στο θέμα της παχυσαρκίας είναι δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Μάλτα, σύμφωνα με την έκθεση του 2019 ενώ η πανδημία του covid-19 αλλά και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον έχουν προκαλέσει μεταστροφή στις διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής, επιδεινώνοντας το πρόβλημα. Γι’ αυτό είναι χρέος μας να ενημερώσουμε τους νέους μας ολόπλευρα και επαρκώς για ένα θέμα που μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει στην ποιότητα της ζωή τους».