Τοποθετήθηκαν ψηφιακές οθόνες για την προστασία του Υμηττού
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Τοποθετήθηκαν ψηφιακές οθόνες για την προστασία του Υμηττού

Ο Υμηττός ενισχύθηκε με δύο ακόμα ψηφιακές οθόνες του ΣΠΑΥ, στον τομέα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

H
μία οθόνη τοποθετήθηκε επί της οδού Αναστάσεως στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς το βουνό και η δεύτερη οθόνη τοποθετήθηκε στη μπάρα Ναυαρίνου στην είσοδο του δασικού δρόμου που οδηγεί προς το παρατηρητήριο πυροφύλαξης του Κόρακα.
Όλες οι ψηφιακές οθόνες που τοποθετούνται από τον ΣΠΑΥ παρέχουν καθημερινή ενημέρωση του κοινού για την προστασία του βουνού και σε λίγες ημέρες που ξεκινά η αντιπυρική περίοδος θα επικοινωνούν τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών.
Στο μεταξύ ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού ως αναθέτουσα Αρχή και με την υπογραφή σχετικής σύμβασης, δίνει το πράσινο φως για την υλοποίηση των ψηφιακών δράσεων προστασίας και ανάδειξης του Υμηττού με τον τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας και Ανάδειξης Υμηττού», συνολικής αξίας 4.729.559,52
Το κύριο Υποέργο της Πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας και Ανάδειξης Υμηττού», περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες εντάσσονται σε ένα ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με δύο διακριτά αλλά αλληλένδετα Υποσυστήματα (ΥΣ):
ΥΣ1: Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για την Πολιτική Προστασία και
ΥΣ2: Ανάδειξης Υμηττού και Ανάπτυξης Φιλοδασικής Συνείδησης
Το 1ο Υποσύστημα (ΥΣ1) είναι βασισμένο κυρίως σε τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ – GIS). Θα αξιοποιεί χωρικά και μη δεδομένα που θα καταχωρηθούν σε αυτό, σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνικές και αλγόριθμους, θα τα επεξεργάζεται και θα παρέχει στους χρήστες του μια σειρά από πληροφορίες χρήσιμες για τη συνεργατική αντιμετώπιση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης, τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής καθώς και τη διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.