Τοποθέτηση γωνιών και πολυκέντρων ανακύκλωσης
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Τοποθέτηση γωνιών και πολυκέντρων ανακύκλωσης

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για την καταλληλότητα των σημείων στα οποία θα τοποθετηθούν οι γωνίες ανακύκλωσης βάσει της προγραμματικής σύμβασης 6123/14.5.21 που υπέγραψε ο Δήμος Διονύσου με τον ΕΔΣΝΑ.

Ε
χουν ήδη ληφθεί αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και της Ε.Π.Ζ για την χωροθέτησή τους ως ακολούθως:

– Πέντε συστήματα “4 ρευμάτων”,

– Τέσσερα συστήματα “5 ρευμάτων”,

– Τρία συστήματα “6 ρευμάτων*,

– Τρία πολυκέντρα ανακύκλωσης,

– Δύο κιόσκια ανακύκλωσης

– Μία έξυπνη νησίδα.

Σημειώνεται ότι όλα τα συστήματα θα είναι υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης.

Από τα πιο πάνω έχουν ήδη τοποθετηθεί δύο πολυκέντρα ανακύκλωσης (ένα στην Άνοιξη και ένα στον Άγιο Στέφανο) και δύο κιόσκια ανακύκλωσης (ένα στον Άγιο Στέφανο και ένα στη Σταμάτα).

Η τοποθέτηση των υπόλοιπων θα ξεκινήσει τις προσεχείς ημέρες.

Στόχος του Δήμου Διονύσου είναι να μπουν οι βάσεις για την επέκταση της ανακύκλωσης και τη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας.