Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2023, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Αυγερινού.

Ο
Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι βασικός στόχος αυτής της συνεδρίασης είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.
Στη συνέχεια σημείωσε ότι για το καλοκαίρι του 2023, αναμένεται μία πολύ δύσκολη κατάσταση για την οποία οφείλουμε όλοι να είμαστε στο μέγιστο επίπεδο προετοιμασίας και συνεχούς επαγρύπνησης, έτσι ώστε αφενός να προλάβουμε την εκδήλωση πυρκαγιών και αφετέρου εφόσον έχουμε πυρκαγιές να διασφαλίσουμε πρωτίστως να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή και ακολούθως να προστατευθούν κατά το δυνατό οι περιουσίες των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον της Ανατολικής Αττικής.
Μετά τη διεξοδική συζήτηση που έγινε για τον απολογισμό της χειμερινής περιόδου 2022-2023, τα θέματα τα οποία έθεσε προς συζήτηση ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός, ως πρόεδρος του ΣΟΠΠ, σχετικά με την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου 2023 ήταν:
– Η συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου
– Ο καθαρισμός των ρεμάτων
– Ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης στο οδικό δίκτυο, καθώς και σε εγκαταστάσεις/υποδομές εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κάθε φορέα (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δασαρχεία, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, Περιφέρειες, Δήμοι κλπ)
– Η ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση, προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών “ΙΟΛΑΟΣ”
– Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών και ο συντονισμός τους σε περιφερειακό επίπεδο, με το γενικό πρόσταγμα για την κατάσβεση των πυρκαγιών να το έχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, συνεπικουρούμενη από τους υπόλοιπους φορείς
– Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών
– Η αξιοποίηση των εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
– Τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας, βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο να εξετασθεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.