Στη Βουλή το ν/σ για την προστασία του αιγιαλού
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Στη Βουλή το ν/σ για την προστασία του αιγιαλού

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές.

A
υτό περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με διαφάνεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, τον σεβασμό και την ασφάλεια των λουόμενων, την ένταση των ελέγχων και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες.

Το νομοσχέδιο εισάγεται έγκαιρα στη Βουλή προκειμένου οι νέες μισθώσεις που θα συναφθούν για τη φετινή περίοδο να διέπονται από τους νέους κανόνες αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των παραχωρήσεων, το μέγιστο εμβαδόν της παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρείται προς εκμετάλλευση και τη διασφάλιση απάτητων παραλιών όπου αυτό επιβάλλεται.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται επίσης οι διατάξεις:

– Για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2024 καθώς και για την προκαταβολή μέρους της επιστροφής.

– Για την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την θέσπιση αυστηρών ποινών για επιχειρήσεις (παρόχους και χρήστες) που δεν θα συμμορφωθούν έγκαιρα.

Οι νέες ρυθμίσεις για τον αιγιαλό και την παραλία διαρθρώνονται σε πέντε άξονες που περιλαμβάνουν:

  1. Διατάξεις για την προστασία των αιγιαλών με διαβάθμιση που περιλαμβάνει και τις «απάτητες παραλίες» και για την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών.
  2. Κεντρική εκτέλεση των διαγωνισμών παραχώρησης από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, με διαφανή ηλεκτρονική διαδικασία.
  3. Θέσπιση νέων υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων για την εξυπηρέτηση του κοινού, την ασφάλεια των λουόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος.
  4. Παρεμβάσεις για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους και διευκόλυνση των καταγγελιών από τους πολίτες με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας
  5. Αυστηρές ποινές (πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις) για τους παραβάτες.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η εικόνα στις παραλίες της χώρας μας από το φετινό καλοκαίρι αλλάζει. Το νέο πλαίσιο που διασφαλίζει τα δικαιώματα πρόσβασης των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος τίθεται άμεσα σε ισχύ για όλες τις νέες μισθώσεις που θα συναφθούν από εφέτος. Αλλά και για τις υφιστάμενες μισθώσεις, στέλνουμε το μήνυμα σε όσους έχουν ενδεχομένως στο μυαλό τους καταπατήσεις και ληστρικές εκμεταλλεύσεις, να το ξανασκεφτούν. Είμαι βέβαιος ότι όλοι αντιλήφθηκαν ήδη από πέρυσι ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αυστηροί, οι παραβάτες θα εντοπίζονται και θα τιμωρούνται και η νομιμότητα θα εφαρμοστεί. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Είναι και ζήτημα δικαιοσύνης και πολιτισμού».

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν ειδικότερα:

  1. Ρυθμίσεις για την προστασία των αιγιαλών

Τίθενται όρια στις παραχωρούμενες εκτάσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση του συνόλου των πολιτών και ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους που δεν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των παραχωρησιούχων είτε όχι.

Ειδικότερα:

– Σε όλες τις περιπτώσεις τουλάχιστον το 50% της παραλίας πρέπει να είναι ελεύθερο. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: Το σύνολο των τμημάτων αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται δεν καλύπτει περισσότερο από 50% του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου.

– Το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Τα ομπρελοκαθίσματα μπορούν να καταλαμβάνουν μέχρι 60% της παραχωρούμενης έκτασης (30% αν πρόκειται για προστατευόμενους αιγιαλούς και παραλίες, δηλαδή παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές Natura και δεν έχουν χαρακτηρισθεί απάτητες). Μεταξύ των παραχωρήσεων πρέπει να μεσολαβεί απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων (3 μέτρα σε κάθε πλευρά) και τα ομπρελοκαθίσματα πρέπει να απέχουν από τη θάλασσα τουλάχιστον 4 μέτρα.

– Δεν επιτρέπεται παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας όταν το μήκος ή πλάτος τους είναι μικρότερο των 4 μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του διακριτού τμήματος αιγιαλού είναι μικρότερο από 150 τμ.

– Ορίζεται ότι ο παλαιός αιγιαλός που συνορεύει με απάτητες παραλίες είναι κοινόχρηστος ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του παλαιού αιγιαλού επανέρχονται στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και θα μπορούν να αξιοποιούνται από την ΕΤΑΔ. Διευκρινίζεται ότι ο καθορισμός ή επανακαθορισμός παλαιού αιγιαλού δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία έχουν κτηθεί ή αναγνωρισθεί με συμβολαιογραφικό ή άλλο δημόσιο έγγραφο.

– Καθιερώνονται οι αιγιαλοί και παραλίες υψηλής προστασίας («απάτητες παραλίες») που βρίσκονται σε περιοχές Natura και για τις οποίες θα απαγορεύεται η παραχώρηση και κατ’ επέκταση η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών κ.λπ.. Οι απάτητες παραλίες θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από εισήγηση του ΟΦΥΠΕΚΑ και πρόταση του πρόταση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Στα κριτήρια χαρακτηρισμού περιλαμβάνονται η σημαντική παρουσία σε αυτές φυσικών τύπων οικοτόπων που προστατεύονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, σπάνιων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, η επιτέλεση σημαντικών οικολογικών λειτουργιών για προστατευόμενα είδη, ο χαρακτηρισμός τους ως Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας, όπως και εν γένει η παρουσία σημαντικών οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας και διατήρησης ή αποκατάστασης.

– Επεκτείνονται στα Δωδεκάνησα (όπου ίσχυε διαφορετικό καθεστώς), οι κανόνες για την οριοθέτηση και προστασία του αιγιαλού που θεσπίζονται με το σχέδιο νόμου.

  1. Κεντρική εκτέλεση των διαγωνισμών παραχώρησης από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, με ηλεκτρονική διαδικασία.

Οι δημοπρασίες θα γίνονται από την Κτηματική Υπηρεσία (όχι από τους Δήμους) μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να διασφαλίζεται απλούστευση της διαδικασίας, τυποποίηση, διαφάνεια και ταχύτητα. Στην πλατφόρμα θα αναρτώνται τα στοιχεία (συντεταγμένες, πολύγωνο και αεροφωτογραφίες) κάθε παραχώρησης, η διάρκεια, οι όροι της παραχώρησης, και ιδίως ο χρόνος τοποθέτησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων κάθε χρονιά, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Θεσπίζεται ελάχιστο τίμημα που προκύπτει από μαθηματικό τύπο με βάση τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής, συντελεστή βαρύτητας της δραστηριότητας και τον συντελεστή βαρύτητας του αιγιαλού ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της παραλίας. Μετά τη λήξη της πλειοδοτικής διαδικασίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει με αυτοματοποιημένο τρόπο σχέδιο σύμβασης, το οποίο αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον πλειοδότη. Οι Δήμοι θα εξακολουθήσουν να εισπράττουν το 60 % του ανταλλάγματος της παραχώρησης.

Οι παραλίες που επιτρέπεται να παραχωρηθούν θα καθορίζονται ετησίως με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από διαβούλευση με τους Δήμους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει ως εξής:

Έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους η Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει στους Δήμους εισήγηση για τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν. Οι Δήμοι γνωμοδοτούν έως την 1η Ιανουαρίου και η απόφαση εκδίδεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έως τις 15 Ιανουαρίου (ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραχώρησης μέχρι την 31η Μαρτίου). Για την έκδοση της απόφασης αυτής θα λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές παραχωρήσεις, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και να τηρούνται τα όρια κάλυψης των αιγιαλών και οι αποστάσεις μεταξύ των παραχωρήσεων.

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου φέτος η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδοθεί ως τις 31 Μαρτίου και η διαδικασία παραχώρησης θα ολοκληρωθεί ως τις 15 Μαΐου.

Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, κάμπινγκ κ.λπ.) που γειτνιάζουν με την παραλία, (δηλ. οι λεγόμενες όμορες επιχειρήσεις) μπορούν εφόσον το ζητήσουν να αναλάβουν την εκμετάλλευση της παραλίας με την οποία συνορεύουν καταβάλλοντας το τίμημα που προβλέπεται για τις δημοπρασίες προσαυξημένο κατά 20%. Οι περιορισμοί ως προς την έκταση (50% της παραλίας), τις αποστάσεις (3 μέτρα εκατέρωθεν) και οι λοιπές υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων εφαρμόζονται και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν η παραλία αντιστοιχεί σε περισσότερες επιχειρήσεις, θα παραχωρείται θα γίνεται σε όσους δικαιούχους ζητήσουν, .εμβαδό της παραλίας ανάλογο με την πρόσοψη κάθε επιχείρησης.

  1. Υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων

Πέρα από τους περιορισμούς που ισχύουν στην έκταση της εκμετάλλευσης, τις αποστάσεις από τη θάλασσα και τυχόν άλλες παραχωρήσεις, οι παραχωρησιούχοι έχουν τις εξής ελάχιστες υποχρεώσεις:

α) διασφαλίζουν την ελεύθερη, απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία.

β) διασφαλίζουν τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας για άτομα με αναπηρία, εγκαθιστώντας ειδικές πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (sea tracks), αν αυτές δεν έχουν εγκατασταθεί με μέριμνα του δήμου. Στην περίπτωση αυτή, ο παραχωρησιούχος συμψηφίζει τις δαπάνες για εγκατάσταση των πλατφορμών με το αντάλλαγμα της παραχώρησης,

γ) διατηρούν καθημερινά καθαρό το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας,

δ) αναρτούν σε εμφανές σημείο στον αιγιαλό ή την παραλία πινακίδα με τις συντεταγμένες της παραχώρησης, τον αριθμό απόφασης παραχώρησης, τα δικαιώματα του κοινού, καθώς και QR code μοναδικού για κάθε παραχώρηση,

ε) τοποθετούν ντους και αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση του κοινού,

στ) φροντίζουν για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος του παραχωρούμενου χώρου, όπως με τη διατήρηση της μορφολογίας της ακτής και της ακτογραμμής,

ζ) παραδίδουν τον χώρο στην αρχική κατάσταση στη λήξη της παραχώρησης,

η) διασφαλίζουν την παρουσία ναυαγοσώστη, εφόσον η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτεται από τον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή του ναυαγοσώστη συμψηφίζεται με το αντάλλαγμα της παραχώρησης.

Με τη διακήρυξη μπορούν να προβλέπονται και επιπλέον υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου σε σχέση με την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας και την ενίσχυση της κοινοχρησίας.

  1. Έλεγχοι και καταγγελίες με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας

Οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα ελέγχου και υποβολής καταγγελίας μέσω ψηφιακής εφαρμογής στο κινητό τους τηλέφωνο. Ειδικότερα: Σε κάθε σύμβαση παραχώρησης αντιστοιχεί κώδικας QR-code ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και του οικείου δήμου. Επίσης, αποτυπώνεται υποχρεωτικά στην πινακίδα σήμανσης του αιγιαλού ή της παραλίας. Σκανάροντας το QR-code κάθε πολίτης θα μπορεί να δει το διάγραμμα του παραχωρούμενου αιγιαλού και να υποβάλει άμεσα, μέσω της ίδιας εφαρμογής, καταγγελία αν διαπιστώσει υπέρβαση της παραχώρησης.

Παράλληλα προβλέπονται οι επίσημοι έλεγχοι από την Κτηματική Υπηρεσία, τους Δήμους, την ΑΑΔΕ, την Οικονομική Αστυνομία, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΕΛΑΣ, μεμονωμένα ή σε ομάδες κοινού ελέγχου με συντονιστή εισαγγελέα ή τον παριστάμενο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πόρισμα του ελέγχου περιλαμβάνει και φωτογραφίες οι οποίες λαμβάνονται επί τόπου ή εξ αποστάσεως με drones ή με αξιοποίηση δορυφορικών λήψεων προκειμένου να γίνονται απομακρυσμένες επιθεωρήσεις σε ευρύτερη περιοχή χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των ελεγκτών.

  1. Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες

Οι ποινές που προβλέπονται περιλαμβάνουν πρόστιμα, υποχρέωση απομάκρυνσης των παράνομων εγκαταστάσεων, σφράγιση της επιχείρησης, απαγόρευση συμμετοχής σε νέους διαγωνισμούς.

Ειδικότερα:

– Σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης, όλα τα στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί απομακρύνονται εντός 48 ωρών με πράξη άμεσης απομάκρυνσης που εκδίδει η Κτηματική Υπηρεσία.

Επιπλέον:

– Αν δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης επιβάλλεται επιπλέον σφράγιση και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί, ο χώρος σφραγίζεται με ταινία και απαγορεύεται η είσοδος όπως και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα σε αυτόν. Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ελάχιστου τιμήματος της δημοπρασίας και αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, αν η κατάληψη έχει γίνει από λειτουργούσα όμορη επιχείρηση, η λειτουργία της αναστέλλεται επί δέκα ημέρες, η ταμειακή της μηχανή σφραγίζεται και ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα χρόνια.

– Αν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης αλλά έχει καταληφθεί μεγαλύτερη έκταση:: Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ελάχιστου τιμήματος της δημοπρασίας για την έκταση που δεν καλύπτεται από τη σύμβαση. Αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη από το 50% της παραχωρηθείσας έκτασης, σε περίπτωση δεύτερης παράβασης επιβάλλεται αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης ποσοστού μεγαλύτερου από 50 %, ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα χρόνια, η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται επί δέκα ημέρες και η ταμειακή μηχανή της επιχείρησης σφραγίζεται.

– Αν υπάρχουν παράνομες κατασκευές, κατεδαφίζονται με δαπάνες του υπαιτίου. Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ελάχιστου τιμήματος της δημοπρασίας το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ετών, μέχρι πέντε, από τότε που έχει ανεγερθεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει γίνει η αυθαίρετη διαμόρφωση. Δηλαδή το πρόστιμο μπορεί να φθάσει μέχρι το 20πλάσιο του μισθώματος. Επιπλέον ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης.

– Για μερική ή ολική παραχώρηση της παραλίας σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον δεν επιτρέπεται από τη σύμβαση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ελάχιστου τιμήματος της δημοπρασίας για το σύνολο της έκτασης.

– Για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, πρόστιμο από 2.000 έως 60.000 ευρώ.

– Για παρεμπόδιση του ελέγχου πρόστιμο 10.000 ευρώ.

– Σε περίπτωση υποτροπής όλα τα πρόστιμα διπλασιάζονται.

– Ο χρονικός αποκλεισμός από τις μελλοντικές συμβάσεις παραχώρησης ισχύει και για όλες τις προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες στις οποίες ο παραβάτης μετέχει ως εταίρος ή μέτοχος.

– Ποινικές κυρώσεις: Όποιος επιφέρει στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδόθηκε παράνομα, ανεξαρτήτως ζημίας ή βλάβης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή χρηματική ποινή. Στην περίπτωση που η μεταβολή προκαλεί σημαντική οικολογική, περιβαλλοντική ή γεωμορφολογική διατάραξη ή βλάβη με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Ο παραχωρών φορέας καταγγέλλει την παραχώρηση σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων του νόμου ή των συμβατικών υποχρεώσεων όπως:

α) Η κατασκευή έργων ή η αυθαίρετη διαμόρφωση του αιγιαλού και της παραλίας,

β) η χρήση του παραχωρηθέντος τμήματος για σκοπό διαφορετικό από τον συμφωνηθέντα ή κατά τρόπο που προκαλεί αλλοίωση της φυσικής του μορφολογίας και των βιοτικών του στοιχείων,

γ) η μερική ή ολική μεταβίβαση της χρήσης σε τρίτο πρόσωπο, όταν αυτή δεν προβλέπεται στον νόμο ή στη σύμβαση παραχώρησης,

Επίσης η σύμβαση παραχώρησης καταγγέλλεται αν ο παραχωρησιούχος:

α) για δεύτερη φορά, εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης παραχώρησης, καταλάβει έκταση εκτός του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού και παραλίας κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50% της παραχώρησης.

β) μετά από δύο οχλήσεις, που απέχουν μεταξύ τους τρεις ημέρες, δεν τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του αιγιαλού ή της παραλίας πινακίδα με τα προσδιοριστικά στοιχεία της παραχώρησης,

γ) μετά από δύο οχλήσεις, που απέχουν μεταξύ τους τρεις ημέρες, δεν τοποθετήσει τα κινητά στοιχεία εξυπηρέτησης του κοινού που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης, και

δ) παραβιάζει συστηματικά την υποχρέωσή του για τήρηση καθαρού του αιγιαλού.

Με άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου:

– Εναρμονίζονται οι διαδικασίες για τις συμβάσεις παραχώρησης της ΕΕΣΥΠ προς αυτές που ισχύουν στο ΤΑΙΠΕΔ, Επίσης, αίρονται κάποια ερμηνευτικά προβλήματα σε σχέση με τον ιδρυτικό νόμο της ΕΤΑΔ, ώστε στη λειτουργία της να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία.

– Παραχωρείται από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έκταση στο Αντίρριο, στον πρώην εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, προκειμένου να αρθούν εμπόδια για την ολοκλήρωση της πώλησης του ακινήτου (ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη ολοκληρωθεί). Στην έκταση αυτή υπάρχει αποθήκη, η χρήση της οποίας ανήκει στην ανάδοχο της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Γέφυρας, η οποία συνιστά βάρος που εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοραπωλησίας του ακινήτου. Η παραχώρηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα επιτρέψει την απομάκρυνση του βάρους και την απόδοση ελεύθερου του ακινήτου στον πλειοδότη που έχει αναδειχθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία που έχει διενεργηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ.

– Αυξάνεται η αποζημίωση για εφημερίες και το ανώτατο όριο αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ.

Κ. Χατζηδάκης: Ν/σ χρυσής τομής για λελογισμένη ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος

«Δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα για τις παραλίες μας, και το αποτύπωμά του νομοσχεδίου θα φανεί σε λίγους μήνες» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για τους όρους αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, την Τρίτη.

Στην επί της Αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου, ο υπουργός επισήμανε πως «δημιουργούμε ένα ξεκάθαρο πλέγμα υποχρεώσεων για τους δήμους και τους παραχωρησιούχους», «επιδιώκουμε να προστατεύσουμε τους αιγιαλούς σε μια ισορροπία μεταξύ μιας λελογισμένης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος», «θεσπίζονται υψηλά πρόστιμα και κυρώσεις».

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε πως «μου κάνουν εντύπωση, καθώς έχουμε ένα νομοσχέδιο που κάνει βήματα μπροστά», και σε περίπτωση που θα υποχωρούσαμε, «αυτό που θα γινόταν ήταν να κρατήσουμε την πραγματικότητα που υπήρχε την περασμένη χρονιά, αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν θα το ήθελε κανείς μας». Μια πραγματικά καλόπιστη αντιπολίτευση είπε ο υπουργός «βοηθάει την κυβέρνηση αλλά και το κόμμα που την κάνει» είπε και διερωτήθηκε «πόσα χρόνια θα μας πάρει στην Ελλάδα, στο να μπορέσουμε να έχουμε μια μίνιμουμ συναίνεση σε θέματα που υποθέτω ότι κατ’ ιδίαν όλοι συμφωνούμε».

Σχετικά με την κριτική που άσκησαν όλα τα κόμματα για το γεγονός ότι σειρά διατάξεων ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου μετά την διαβούλευσή του, ο κ. Χατζηδάκης αναρωτήθηκε «ποιος είναι αυτός που στην πραγματικότητα διαφωνεί με την δυνατότητα που παρέχεται στους γιατρούς να έχουν επιπλέον έσοδα για τις εφημερίες τους. Με τις διατάξεις για τις ενισχύσεις των αγροτών που προστέθηκαν, για τις επιστροφές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ή στις αυξήσεις στα επιδόματα γέννησης».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στις διατάξεις του βασικού κορμού του νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, σαφώς και δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι, καθώς έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Άλλα μπορεί να ήθελαν οι επιχειρηματίες και άλλα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το γεγονός όμως ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχουν αντιρρήσεις, σημαίνει ότι κινούμαστε σε μια χρυσή τομή. Δεν μπορεί όλοι να ήταν ευχαριστημένοι, γιατί τότε θα ήταν δημόσιες σχέσεις και όχι νομοθέτηση».

Αναλύοντας τις διατάξεις και τους στόχους των ρυθμίσεων, ο υπουργός είπε ότι με το νομοσχέδιο επιδιώκουμε την προστασία των αιγιαλών, θεσπίζονται οι «απάτητες παραλίες» και διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, σημειώνοντας πως «εάν ακούσουμε τις προτάσεις σας και περιμένουμε να γίνουν οι περιβαλλοντικές μελέτες για να καθοριστούν οι ‘απάτητες παραλίες’, θα παραμείνει το περυσινό ‘λαμπρό’ καθεστώς, έως ότου δεήσουν οι μελετητές να κάνουν τις μελέτες τους». Θεσπίζεται η κεντρική εκτέλεση των διαγωνισμών παραχώρησης από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου με ηλεκτρονική διαδικασία και μπαίνει φρένο « στο ‘μπάχαλο’ που επικρατούσε, που οι διαγωνισμοί γίνονταν όποτε ήθελε ο καθένας και οι παραχωρησιούχοι κατελάμβαναν προκαταβολικά το χώρο».

Δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις για τους παραχωρησιούχους, αλλά και τους δήμους, για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και «για πρώτη φορά εισάγεται διοικητική κύρωση για όσους παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους». Αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες για τους ελέγχους. «Υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, αλλά πέρυσι κάναμε 4500 ελέγχους και βρήκαμε 1750 παραβάσεις». Παράλληλα, το υπουργείο είναι σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ώστε να γίνονται έλεγχοι και με drones.

Ειδικά για την αυστηροποίηση των ποινών, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι αυτές θα φτάνουν μέχρι τη σφράγιση των επιχειρήσεων. Για τον ορισμό της παραλίας επανέρχεται η ρύθμιση που ίσχυε το 2001 με νόμο του ΠΑΣΟΚ έως το 2019. Για τις προθεσμίες υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την πρώτη εφαρμογή το 2024, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να γίνουν οι διαγωνισμοί εκμίσθωσης. Για την έλλειψη προσωπικού στις Κτηματικές Υπηρεσίες, ο υπουργός ανέφερε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να αξιοποιηθούν μηχανικοί και δικηγόροι με συμβάσεις έως ότου γίνουν οι διαγωνισμοί από το ΑΣΕΠ και έχει υπάρξει συνεννόηση για αξιοποίηση των στελεχών της υπηρεσίας σε επίπεδο Περιφέρειας. Για την εκμετάλλευση αρχαιολογικών χώρων ξεκαθάρισε πως «υπάρχει πάντοτε άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία. Ας μη δημιουργούμε πολιτικούς μύθους!» – όπως υπάρχει ειδικό καθεστώς για τις περιοχές Natura. Ο κ. Χατζηδάκης, επίσης, δήλωσε αποφασισμένος να εφαρμοστεί η διασύνδεση των δανειακών μηχανών με τα POS.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ορισμό της κακής νομοθέτησης» καθώς τέθηκε σε διαβούλευση στο μίνιμουμ απαραίτητο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, δεν ελήφθησαν υπόψιν το πλήθος των παρατηρήσεων και απευθείας κατατέθηκε προς συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής. Επίσης, τα 32 άρθρα του νομοσχεδίου που τέθηκαν στην διαβούλευση έγιναν 56 άρθρα. Σχετικά με τις καταπατήσεις και τις καταλήψεις των παραλιών από επιχειρηματίες, είπε ότι «δεν είναι η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου, ούτε οι συνεχόμενες νομοθετικές αλλαγές που έχουν δημιουργήσει ένα χάος πολυνομίας. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι η τήρηση της υφιστάμενης της ισχύουσας νομοθεσίας και οι διεξαγωγή ελέγχων». Οι δήμοι, είπε, διαμαρτύρονται πως τους πετάτε έξω και μεταβιβάζεται τους διαγωνισμούς στην Κτηματική Υπηρεσία, εκτιμώντας πως αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα, και στη διαχείριση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, και στα οικονομικά των δήμων. Θα έπρεπε είπε, να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο αποκέντρωσης, και των εξουσιών, και των αρμοδιοτήτων, και των πόρων, και όχι να πηγαίνουμε συνεχώς σε ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης πολλών πραγμάτων.

Ο κ. Ζαμπάρας επισήμανε ότι δεν έχει προχωρήσει η κύρωση της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου. Το νομοσχέδιο δεν εισάγει μεταρρύθμιση για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του παράκτιου χώρου. Δεν υπάρχει αναφορά σε άλλους φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους που απειλούν την παράκτια ζώνη, την παρόχθια ζώνη. Δημιουργείται ένα αλαλούμ από μεικτά κλιμάκια από όλες τις βαθμίδες. Κλείνει το μάτι στους επιχειρηματίες για τις όποιες υπερβάσεις. Δεν λαμβάνονται υπόψιν τα ειδικά γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και θέτει σε κίνδυνο και παραλίες σε περιοχές natura.

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Πάρις Κουκουλόπουλος, ανέφερε πως με τις διατάξεις που αφορούν την πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς εκμίσθωσης, ή για την θέσπιση προστίμων, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει – όμως δεν είναι αυτά η κεντρική επιδίωξη του νομοσχεδίου. Αφαιρείται μια αρμοδιότητα από τους δήμους και αυτή πηγαίνει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου: Αυτό είναι το βασικό όχημα που δημιουργεί ένα τελείως νέο καθεστώς, που συρρικνώνει τους ΟΤΑ και πηγαίνει σε συγκεντρωτικά μοντέλα, κάτι που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Πολλές από τις διατάξεις δεν καθαρές, αλλά θολές. Ο βουλευτής επισήμανε επίσης ότι εκκρεμούν όλα τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών NATURA, χαρακτήρισε «αόριστη εξαγγελία» τις απάτητες παραλίες, καθώς δεν υπάρχει οριοθέτηση. Εάν καταργούνται τα 30 μέτρα της παραλίας, υπάρχει μια οπισθοδρόμηση από πλευράς περιβαλλοντικής προστασίας του αιγιαλού. Χαρακτήρισε «αρκετά γκρίζα» τη διάταξη με τα βραχώδη. Σημείωσε την ακραία υποστελέχωση που έχει η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και αναρωτήθηκε «πώς θα διεκπεραιώσει η Κτηματική Υπηρεσία όλους αυτούς τους διαγωνισμούς».

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, είπε πως, αντί να περιορίζει, επιβραβεύει και νομιμοποιεί την καταπάτηση παραλιών και αιγιαλού, τις καταλήψεις τους από μεγάλες τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, και ταυτόχρονα εμποδίζει την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση του λαού σε αυτές. Η δήθεν υπεράσπιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων, είπε, «είναι υποκριτική κατά τη γνώμη μας. Οι περιορισμοί εξυπηρετούν το τουριστικό αλλά και το κατασκευαστικό κεφάλαιο. Επεκτείνεται η εμπορευματοποίηση των αιγιαλών παραλιών. Οι περισσότερες παραλίες θα γεμίσουν ομπρελοκαθίσματα. Καταργεί το ιστορικό όριο για ελάχιστο πλάτος των 30 μέτρων χάραξης παραλίας. Αποδέχεται την απαράδεκτη κατάσταση καταπάτησης παραλιών και αιγιαλού, της κατάληψής του από τουριστικές και πολιτιστικές επιχειρήσεις […] Επιτρέπει κατασκευή κτισμάτων και τοποθέτηση άλλων κατασκευών που συνεπάγονται την αλλοίωση της φυσικής μορφολογίας αιγιαλού και παραλίας. Ο χαρακτηρισμός παραλιών ως «προστατευόμενων», δεν εξασφαλίζει την προστασία τους, αφού θα επιτρέπεται η κάλυψή τους σε ποσοστό μέχρι 30%, ενώ μειώνονται και οι προστατευόμενες περιοχές, επιτρέποντας την κάλυψη περιοχών Natura με ποσοστό μέχρι 60%. Μειώνει από πέντε σε τέσσερα μέτρα την ελεύθερη ζώνη από την ακτογραμμή, αυξάνοντας έτσι την έκταση κατάληψης. Επίσης, προβλέπονται σειρά εξοντωτικών προστίμων για τους επαγγελματίες που πρέπει να έχουν συνδεδεμένα τα POS με τις ταμειακές μηχανές, ακόμα και αν δεν είναι και δική τους ευθύνη και πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου για την υποχρεωτική εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, υποστήριξε ότι πουθενά στο κείμενο του παρόντος νόμου δεν γίνεται μνεία για την προστασία των θαλάσσιων παράκτιων οικοσυστημάτων, ούτε προβλέπονται τρόποι στάθμισης κόστους-οφέλους, ούτε συμπόρευση της στάθμισης συμφερόντων προς την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η παράλειψη της διοίκησης προς λήψη των μέτρων αυτών, είπε ο βουλευτής, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας, εφόσον το φυσικό περιβάλλον παραμένει άνευ προστασίας εκτιθέμενο σε – ενδεχόμενες και μη – βλάβες εναντίον της σαφούς βουλήσεως του συνταγματικού νομοθέτη. Τη μόνη καινοτομία που φέρει το νομοσχέδιο αυτό, ανέφερε ο βουλευτής, είναι η ηλεκτρονική διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας: μια διάταξη που θα μπορούσε να είχε τεθεί ως προσθήκη στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. «Αποδοκιμαστέα λοιπόν, είναι η νομοθετική επιλογή να μην ενσωματωθούν οι νέες διατάξεις στον ισχύοντα νόμο 2971/2001 ή ακόμα καλύτερα σε έναν ευρύτερο κώδικα για την παράκτια ζώνη. Δημιουργείται πολυνομία και το νομικό πλαίσιο γίνεται ιδιαίτερα δυσχερές για τη συντριπτική πλειονότητα των αρμόδιων οργάνων που θα εφαρμόσουν τις διατάξεις του» είπε.

Εξάλλου, ο κ. Φωτόπουλος παρατήρησε ότι δεν προτείνονται τρόποι για την προστασία της παράκτιας ζώνης από την κλιματική αλλαγή.

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ανέφερε πως ο αιγιαλός είναι ένα βαρύ νομοσχέδιο και απαιτεί διαβούλευση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να καλυφθούν όλες οι σχετικές περιπτώσεις. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου συντάχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών-τεσσάρων μηνών, εξαιρετικά μικρό για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο. Στην πραγματικότητα, ο νόμος 2971/2001 διατηρείται τροποποιούμενος. Δεν είναι όμως, σαφές, ποιες διατάξεις του τροποποιούνται, από τη στιγμή, που δεν υπάρχει καμία αναφορά στα τροποποιούμενα άρθρα. Έχουμε, λοιπόν πολυνομία αντί για κωδικοποίηση, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο δυσνόητο και ακατανόητο το νομικό πλαίσιο που διέπει τον αιγιαλό και την παραλία.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα Πέρκα υποστήριξε πως ο σκοπό του νομοσχεδίου είναι μάλλον παραπλανητικός. Παρατήρησε πως η έλλειψη συνεκτικού σχεδίου δράσης για τη «βαριά βιομηχανία της χώρας» – τον τουρισμό – οδηγεί την κυβέρνηση σε εκπτώσεις που επηρεάζουν την κοινοχρησία του αιγιαλού και την πρόσβαση των πολιτών σε αυτό. Υποστήριξε πως το μοντέλο ανάπτυξης που προσδοκά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι το χιλιοφορεμένο μοτίβο, δηλαδή «τουρισμός, ακίνητα, οικοδομή». Το ζήτημα των ελεύθερων χώρων δέχεται τεράστιο πλήγμα από την κυβέρνηση αυτή, ήδη από την προηγούμενη τετραετία. Το δείγμα του αιγιαλού δεν είναι μικρό, είναι συμπληρωματικό της αντίληψης υπέρ της εκμετάλλευσης. Παράλληλα, είπε η βουλευτής, ο άλλος στόχος της κυβέρνησης είναι να περιορίσει τις επιτυχίες του «κινήματος της πετσέτας». Τέλος, υπογράμμισε πως στο νομοσχέδιο δεν λαμβάνονται πουθενά υπόψιν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την προστασία της παράκτιας ζώνης.

Ο ειδικός αγορητής των «Σπαρτιατών», Αθανάσιος Χαλκιάς, χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου «πολυνομοσχέδιο», καθώς δεν αφορά μόνο ένα ζήτημα αλλά πολλά, και μάλιστα διαφορετικών υπουργείων. Χαιρετίζουμε, είπε, την απόφαση για εξορθολογισμό του ισχύοντος καθεστώτος επί της αρχής. Ίσως τώρα να σταματήσουμε να βλέπουμε τα απαράδεκτα φαινόμενα που μάστισαν τις ελληνικές παραλίες τα προηγούμενα χρόνια, με επαγγελματίες να έχουν καταλάβει ολόκληρη την παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες, για τις οποίες χρέωναν υπέρογκα ποσά. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα καταλαγιάσει το κίνημα τις ξαπλώστρας, που ήταν και είναι ένα δίκαιο αίτημα των Ελλήνων πολιτών. Η ελεύθερη χρήση του παραθαλάσσιου χώρου αποτελεί δικαίωμα των πολιτών ενός κράτους διεθνούς φήμης, για τις παραλίες και τα ειδυλλιακά τοπία του. Ωστόσο προκύπτουν ερωτήματα αναφορικά με τα οφέλη των δήμων, που μέχρι πρότινος ήταν οι εκτελεστές των αντίστοιχων διαγωνισμών. Τέλος, ο βουλευτής ζήτησε να αποσαφηνιστούν ορισμένα άρθρα, όπως και ατέλειες σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης», Ανδρέας Βορύλλας, είπε πως θεωρούμε ότι πρόκειται για μία ακόμη αποτυχία του κράτους να ρυθμίσει επί δεκαετίες, με μόνιμο και σταθερό τρόπο, το ζήτημα της οριοθέτησης του αιγιαλού και της παραλίας. Εκτίμησε πως η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου δεν μπορεί εντός δύο μηνών που ξεκινάει η τουριστική περίοδος, να παραχωρήσει τμήματα αιγιαλού όλης της χώρας χωρίς πρότερη εμπειρία των τοπικών συνθηκών. «Δεν γνωρίζουμε πότε η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη και πότε οι αρμόδιοι υπάλληλοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την χρησιμοποιήσουν» εκτίμησε. Επίσης ο κ. Βορύλλας θεώρησε ότι το νομοσχέδιο θα έπρεπε να είχε κατατεθεί τον Νοέμβριο, ίσως και νωρίτερα, ώστε να έχουνε τον απαιτούμενο χρόνο οι εμπλεκόμενοι φορείς να προετοιμαστούν καταλλήλως και να εναρμονιστούν με το νέο νομικό πλαίσιο. «Οι παραλίες της πατρίδας μας, είναι πηγή πλούτου. Το μόνο που χρειάζονται, είναι να είναι καθαρές, προσβάσιμες σε όλους τους τουρίστες μας και την πλειοψηφία των Ελλήνων και είναι κρίμα η κυβέρνηση να παρασύρεται από τις υπερβολές του ύποπτου κινήματος της ‘πετσέτας’» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ανέφερε ότι κεντρικό ζήτημα του νομοσχεδίου, είναι αν πράγματι επιτυγχάνει μία βιώσιμη ισορροπία ανάμεσα στους αναπτυξιακούς και στους οικολογικούς στόχους. Η Πλεύση Ελευθερίας – σημείωσε – ως κόμμα της αριστεράς που αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος και της κακοποιημένης φυσικής ομορφιάς της πατρίδας μας, θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο διέπονται από μία ξεκάθαρη προτεραιότητα, που δεν είναι άλλη από την εμπορική εκμετάλλευση του αιγιαλού και των παραλιών, ή αλλιώς την κερδοφόρα επιχειρηματικότητα, ενώ η προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας επιδιώκεται μόνο στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Δηλαδή, τόσο όσο χρειάζεται για να συνεχίσουν να πηγαίνουν οι τουρίστες στις παραλίες μας στο μέλλον και να ξοδεύουν και άλλα χρήματα.

«Με λίγα λόγια, η οικολογική βιωσιμότητα κατά την άποψή μας, δεν επιδιώκεται ως σοβαρή προτεραιότητα καθαυτή, αλλά μόνο ως δευτερεύων στόχος, που δεν αποβλέπει στην προστασία των βιοτόπων, στην καθαριότητα και στη φυσική ομορφιά ως τελικών σκοπών, αλλά τα βλέπει ως μέσα – στον βαθμό που η φαινομενική προστασία τους θα επιτρέπει και στο μέλλον την εμπορική εκμετάλλευση του αιγιαλού και των παραλιών. Το νομοσχέδιο, επομένως, ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα και τη φυσική ομορφιά του αιγιαλού μέσα από μια στενή, καθαρά επιχειρηματική αν θέλετε, νεοφιλελεύθερη εμπορική νοοτροπία, και όχι μέσα από μία περιβαλλοντικά προσδιορισμένη και συνειδητοποιημένη αντίληψη. Γι’ αυτό ακριβώς το νομοσχέδιο έρχεται στη Βουλή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και όχι όπως θα κάναμε εμείς για παράδειγμα, μέσα από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η επιλογή αυτή είναι ενδεικτική, ή πιο σωστά αποκαλυπτική» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας.