Ολοκληρώθηκε το έργο “ZERO WASTE Διοίκηση”
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ολοκληρώθηκε το έργο “ZERO WASTE Διοίκηση”

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει και των δράσεων που υλοποιεί για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης και την εφαρμογή στη πράξη των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας, συμμετείχε ως εταίρος μαζί με τον Δήμο Ζωγράφου και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) στο έργο «Zero Waste Διοίκηση».

Σ
τόχος του έργου ήταν να εφαρμοστούν νέα πρότυπα οργάνωσης και συμπεριφοράς σε επιλεγμένα διοικητικά κτίρια των Δήμων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Ζωγράφου, ώστε να αυξηθεί η Πρόληψη και η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και να μειωθεί δραστικά η τελική παραγωγή αποβλήτων, αποτελώντας, έτσι, παράδειγμα για το σύνολο της Διοίκησης στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του έργου, εγκαταστάθηκαν ειδικοί κάδοι διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή στα επιλεγμένα δημοτικά κτίρια, πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις στους υπαλλήλους, ειδική εκδήλωση παρουσίασης του έργου, ενημερωτικό βίντεο και animation βίντεο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το μοίρασμα σε κάθε εργαζόμενο του Δήμου του Οδηγού, ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ
Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συμμετοχή του Δήμου μας και τη επιτυχή ολοκλήρωση του έργου “ZERO WASTE Διοίκηση”. Συνεχίζουμε και εντατικοποιούμε όλοι μαζί την προσπάθεια μας για να πετύχουμε πολύ σύντομα το στόχο μας και να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων που οδηγούνται στη ταφή. Ευελπιστούμε οι εργαζόμενοι του Δήμου μας πλέον να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για την κοινωνία, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των απορριμμάτων με πολλαπλασιαστικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη χώρα μας».
Το έργο «Zero Waste Διοίκηση», υλοποιήθηκε από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε συνεργασία με τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Ζωγράφου, με χρηματοδότηση ποσού 49.990€ από το Πράσινο Ταμείο και συγχρηματοδότηση 12.400€ από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.