Ο Δήμος απέκτησε κινητό Πράσινο Σημείο
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ο Δήμος απέκτησε κινητό Πράσινο Σημείο

Ο Δήμος Λαυρεωτικής απέκτησε κινητό Πράσινο Σημείο (τριαξονικός τράκτορας με hook lift και οκτώ διαμερίσματα συνολικής χωρητικότητας 30 m3) οκτώ ρευμάτων ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, παπούτσια, λαμπτήρες) που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος.