Μεγάλη δεντροφύτευση στο πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μεγάλη δεντροφύτευση στο πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας

Συνεχίζονται εντατικά οι προσπάθειες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να την αύξηση του πράσινου ισοζυγίου στην πόλη με αιχμή του δόρατος τη φύτευση χιλιάδων δέντρων σε όλους του ελεύθερους χώρους.

Γ
ια το λόγο αυτό διοργανώνεται το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου μεγάλη δεντροφύτευση με αρωγούς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και την περιβαλλοντική οργάνωση We4All στο πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Σημείο συνάντησης είναι η είσοδος του χώρου του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ), το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στις 12.00.