Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ Κρωπίας
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ Κρωπίας

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της χώρας στην Ανατολική Αττική – του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας.

T
ο ΚΕΛ κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020 Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα περιβαλλοντικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή των Μεσόγειων, ανοίγοντας το δρόμο για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος των ακάθαρτων αλλά και βάζοντας τέλος στην επιβολή προστίμων από την Ε. Ε για τη μη εφαρμογή της κείμενης κοινοτικής οδηγίας περί υποδομών δικτύων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Η εκκίνηση της δοκιμαστικής λειτουργίας του ΚΕΛ Κρωπίας, έγινε εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης του έρ- γου, τα οποία είχαν επικαιροποιηθεί από την νέα διοίκηση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με στόχο την ταχύτερη περάτωση του έργου το οποίο είχε μείνει στις καλένδες επί πολλά έτη από την αρχική πρόβλεψη υλοποίησής του. Παράλληλα, προβλέπεται η σταδιακή επέκταση του δικτύου του με νέες συνδέσεις, ώστε να εξυπηρετηθούν και άλλοι οικισμοί της περιοχής.
Τη δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ Κρωπίας παρακολουθεί ο Πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και εκτέλεσης του έργου και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού Αθ. Κατσιγιάννης.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος στην πρόοδο του έργου επισήμανε μεταξύ άλλων: «Με πράξεις και έργα αποδεικνύουμε ότι υπάρχει η ισχυρή βούληση αλλά και η ικανότητα να υλοποιούμε εμβληματικά έργα τα οποία μεταμορφώνουν την εικόνα της Αττικής, προστατεύουν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον, αποδίδοντας προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και εν τέλει στην ίδια την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η Ανατολική Αττική γυρίζει σελίδα. Η εφαρμογή πράσινων πολιτικών δεν είναι απλώς μια «άσκηση επί χάρτου» αλλά μια ορατή πραγματικότητα, η οποία αποτυπώνει τον στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας Αττικής αλλά και την επιβεβλημένη ανάγκη της προστασίας και επαναξιοποίησης των πολύτιμων φυσικών πόρων και εν προκειμένω του πολυτιμότερου αγαθού, του νερού.
Στεκόμαστε αρωγοί στο επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ, με βασικό στόχο να μπορεί να αξιοποιηθεί το σύνολο των επεξεργασμένων υδάτων και να μην καταλήγει ούτε μία σταγόνα στην θάλασσα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου η αγροτική παραγωγή είναι ισχυρή. Οφείλουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε στενά και να βρούμε λύσεις μέσα από τις δράσεις μας που θα μας βγάλουν από την απραξία των προηγούμενων δεκαετιών και θα μας βοηθήσουν να απαλλαχθούμε από πρόστιμα που μας επιβάλλονται από την Ε.Ε. Διαθέτουμε τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία, την αμέριστη βοήθεια χρηματοδότησης από την Ε.Ε., επάρκεια σε τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Συνεχίζουμε να αλλάζουμε την εικόνα της Αττικής μας με κοινωνικές συμμαχίες και ανοιχτούς ορίζοντες».
Όπως επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός σε σχετική δήλωσή του: «Ένα έργο πνοής για την Ανατολική Αττική ξενικά τη δοκιμαστική λειτουργία του. Υπό τη διοίκηση του Περιφερειάρχη μας Γιώργου Πατούλη, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα, αλλάζουμε ριζικά τα περιβαλλοντικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή των Μεσόγειων και ανοίγουμε το δρόμο για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος των ακάθαρτων στην Ανατολική Αττική, βάζοντας τέλος και στην επιβολή προστίμων από την Ε. Ε για τη μη εφαρμογή της κείμενης κοινοτικής οδηγίας περί υποδομών δικτύων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Εξάλλου, δεν είναι το μόνο περιβαλλοντικό έργο βαρύνουσας σημασίας στη χωρική μας αρμοδιότητα. Η Ανατολική Αττική είναι μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές της Χώρας, με πολλές ακόμα βασικότατες ελλείψεις ως προς τις περιβαλλοντικές υποδομές, όπως είχε επισημάνει και ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην περιοχή. Όμως πλέον, αποτελεί ένα τεράστιο εργοτάξιο με σημαντικότατα έργα που προχω- ρούν και σταδιακά ολοκληρώνονται».
Υπενθυμίζεται ότι το εργοτάξιο του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας είχε επισκεφτεί πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Αττικής, στο πλαίσιο περιοδείας σε εμβληματικά περιβαλλοντικά έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική.

Έργο πνοής και ανάπτυξης το ΚΕΛ Κρωπίας για τα Μεσόγεια

Το Κέντρο Επεξεργασία Λυμάτων Κρωπίας – Παιανίας προϋπολογισμού 112.900.000 ευρώ – ο οποίος θα αγγίξει σταδιακά τα 200 εκ ευρώ περίπου (δίκτυο και ΚΕΛ) – κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Αττικής με Φορέα Λειτουργίας την ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων φορέων και του Δήμου Κρωπίας.

Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στην ευρύτερη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με την ΕΥΔΑΠ και τους Δήμους στην Ανατολική Αττικής, η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση συνολικά 5 εμβληματικών έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων προϋπολογισμού 420 εκ. € από πόρους δύο Ταμείων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και περιλαμβάνουν τις ΕΕΛ Ραφήνας και Μαραθώνα, την αναβάθμιση της μονάδας στο Μαρκόπουλο και την κατασκευή δικτύου αγωγών 1000 χλμ, έργα τα οποία μαζί με το ΚΕΛ Κρωπίας ξεπερνούν σε προϋπολογισμό τα 500 εκ. ευρώ.
Επισημαίνεται πως η Περιφέρεια Αττικής και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία στερεών και υγρών αποβλήτων προχώρησε στη σύνταξη μελετών που προβλέπουν την αύξηση της δυναμικότητας του ΚΕΛ και την αναβάθμιση της επεξεργασίας των λυμάτων, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα άρδευσης και εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα, ενώ έχει γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός διοχέτευσης του παραγόμενου νερού στις γεωργικές εκτάσεις, της πεδιάδας των Μεσογείων.

Επίσκεψη του Δημάρχου Κρωπίας

Επίσκεψη στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου-Παιανίας που πλέον λειτουργεί και δέχεται λύματα της πόλης του Κορωπίου πραγματοποίησαν, την Τρίτη 3 Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Νικόλαος Γιαννάκος.
Τα στελέχη που επιμελούνται την λειτουργία του υποδέχθηκαν την αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Κρωπίας, η οποία προσέφερε Πρωτοχρονιάτικη πίτα ενώ αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος μέσα σε κλίμα ιδιαίτερα θερμό.
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής περιηγήθηκε στις δομές του ΚΕΛ που λειτουργούν, στον περιβάλλοντα χώρο και ενημερώθηκε για τις ροές και τις διαδικασίες επεξεργασίας που ακολουθούνται. Σύμφωνα με τους υπευθύνους λειτουργίας του ΚΕΛ, η ροή των λυμάτων από την πόλη του Κορωπίου κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και αναμένεται να επαυξηθεί το επόμενο διάστημα.
Η ανακοίνωση του Δήμου:
“H Πρωτοχρονιάτικη δέσμευση του Δήμου Κρωπίας είναι πραγματικότητα!
Σήμερα, Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023, είναι μια ιστορική ημέρα για το Δήμο μας, για την έδρα του, την πόλη του Κορωπίου. Όπως είχαμε εγκαίρως ανακοινώσει τα Χριστούγεννα, από σήμερα 2 Ιανουαρίου, οι ιδιοκτήτες των οικιών στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι εσωτερικές και εξωτερικές συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πρέπει να διοχετεύσουν λύματα στους αγωγούς ακαθάρτων. Με λίγα λόγια το σύστημα αποχέτευσης ακαθάρτων και το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων ξεκινάει να λειτουργεί! Ένα αίτημα 40 ετών γίνεται πραγματικότητα.
Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της αποχέτευσης (συμβατική υποχρέωση αναδόχου για τη δοκιμαστική λειτουργία) δεν χρεώνονται τέλη αποχέτευσης στους λογαριασμούς ύδρευσης. Θα είναι δωρεάν.
Όσες οικίες σε διάφορες περιοχές της πόλης δεν έχουν ακόμα συνδεθεί οι ιδιοκτήτες τους δεν πρέπει να ανησυχούν. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για δευτερεύοντα δίκτυα ακόμα και οι αναμονές σε οικόπεδα (στα πιο χαμηλά υψομετρικά σημεία), θα συνεχιστούν. Το ίδιο ισχύει για τις συνδέσεις σε ορισμένες περιοχές με λεωφορειακές διαδρομές και ιδιαίτερα στο βόρειο τομέα της πόλης που καθυστέρησαν λόγω έλλειψης της αναγκαίας εποπτείας από προσωπικό της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Τα συνεργεία τοπικών συνδέσεων αποχέτευσης θα πραγματοποιούν εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση του 100% των οικιών και των οικοπέδων της πόλης μας. Έως σήμερα έχει πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των συνδέσεων που αντιστοιχεί σε άνω των 3.100 συνδέσεων.
Σε περίπτωση που κάποιοι ιδιοκτήτες οικοπέδων ή οικιών για κάποιους λόγους δεν έχουν φροντίσει ακόμα να ορίσουν σημείο κατασκευής φρεατίου σύνδεσης ή έχει περάσει το συνεργείο και δεν έχουν ειδοποιήσει παρακαλούνται άμεσα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Οι συνδέσεις είναι δωρεάν έως την ολοκλήρωση του έργου των τοπικών συνδέσεων.”