Καθαρισμοί ρεμάτων στην Ανατολική Αττική
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Καθαρισμοί ρεμάτων στην Ανατολική Αττική

Οι καθαρισμοί των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής συνεχίζονται καθημερινά με αμείωτο ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού.

Κ
ατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ:
– Ρέμα στην περιοχή Βραυρώνος (πλησίον 9ης στάσης) και προς κατάντη
– Ρέμα Χρυσής Ακτής
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:
– Ρέμα στην περιοχή Κακιάς Θάλασσας
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ:
– Ρέμα Καινούργιο (από την εκβολή στην ταβέρνα “Τα 3 αδέρφια” και ανάντη)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:
– Ρέμα Κόρμπι (στην εκβολή του)
– Ρέμα Χέρωμα
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:
– Ρέμα Αγ. Αναργύρων στην Δ.Ε. Κερατέας
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:
– Ρέμα Γαλάζιας Ακτής
– Ρέμα Αγ. Γεωργίου, στη θέση Πέτα, της Δ.Ε. Κουβαρά (σταμάτησε προσωρινά αλλά πρόκειται να συνεχιστούν οι εργασίες).