Καμία εμπλοκή με τα υλικά εκσκαφών στην περιοχή Βακαλόπουλο
ΕΥΔΑΠ

Καμία εμπλοκή με τα υλικά εκσκαφών στην περιοχή Βακαλόπουλο

Σχετικά με πρόσφατο δημοσίευμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για εμπλοκή της ΕΥΔΑΠ σε εναπόθεση υλικών εκσκαφών στην περιοχή Βακαλόπουλο του Δήμου Παλλήνης, η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει πως ουδεμία σχέση έχει η εργολαβία Α-453 που αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο σχετικό Δήμο αλλά και, οποιοδήποτε άλλο έργο της εταιρείας με τα υλικά εκσκαφών που υπάρχουν στην εν λόγω περιοχή.

Η
συγκεκριμένη εργολαβία (Α-453) -όπως και κάθε άλλο έργο που υλοποιείται με την ευθύνη της ΕΥΔΑΠ- τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς και ακολουθεί αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Η ΕΥΔΑΠ, ως αξιόπιστος κοινωνικός εταίρος, έχει αποδείξει έμπρακτα πως στέκεται πάντοτε σύμμαχος στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών και με τα έργα της αποτελεί βασικό πρωτεργάτη στην ανασύσταση και προστασία του περιβάλλοντος της Ανατολικής Αττικής αλλά και όπου αλλού δραστηριοποιείται.