Ασκηση της Πυροσβεστικής με την Πολιτική Προστασία
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ασκηση της Πυροσβεστικής με την Πολιτική Προστασία

Άσκηση ετοιμότητας λόγω πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Κηφισιάς τη Πέμπτη 25 Μαΐου. Την άσκηση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας-Καθαριότητας Νικήτας Κόκκαλης.

Η
άσκηση έγινε στη βάση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας πυρκαγιών με τη κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». Διοργανώθηκε από τον Δήμο Κηφισιάς σε συνεργασία με τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών , με τη συμμετοχή πυροσβεστών, εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας, πυροσβεστικών οχημάτων και υδροφόρων του Δήμου.

Οι ασκήσεις ετοιμότητας της Πολιτικής Προστασίας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία βοηθούν στην κοινή επιχειρησιακή εμπειρία η οποία είναι απαραίτητη και χρήσιμη για την αντιπυρική περίοδο.

Η άσκηση ετοιμότητας εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς ενεργειών προετοιμασίας του Δήμου Κηφισιάς για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων όπως είναι οι πυρκαγιές.

  • Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κηφισιάς έχει ξεκινήσει από αρχές Απριλίου τις προληπτικές αντιπυρικές εργασίες (αποψιλώσεις ξερών χόρτων και κλαδιών κ.α.) σε περισσότερους από 45 δημοτικούς, κοινόχρηστους και περιαστικούς χώρους.
  • Ο Δήμος Κηφισιάς έχει αποστείλει περίπου 2.500 επιστολές σε ιδιοκτήτες οικοπέδων προκειμένου να προβούν στον καθαρισμό τους, υπογραμμίζοντάς τους ότι η μη έγκαιρη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει πρόστιμα.
  • Οι επόπτες του Δήμου πραγματοποιούν αυτοψίες σε ιδιωτικά οικόπεδα και έχουν αποστείλει τις εισηγήσεις τους για τον καθαρισμό των περιφραγμένων οικοπέδων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως ορίζει ο νόμος.
  • Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχο της καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών κρουνών και έχει αποσταλεί σχετική ενημέρωση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες συντηρήσεις- επισκευές των υδροφόρων και των βοηθητικών οχημάτων του Δήμου μας.
  • Έχουν εγκριθεί οι θέσεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού πυροπροστασίας και δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες.

Ο Δήμος Κηφισιάς ζητά τη συνεργασία όλων των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο προκειμένου όλοι μαζί να διαφυλάξουμε το πράσινο του Δήμου.