Ασκηση πεδίου «ΑΙΝΕΙΑΣ ΑΑ 2023» για δασική πυρκαγιά
ΣΤΗ ΧΑΜΟΛΙΑ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ

Ασκηση πεδίου «ΑΙΝΕΙΑΣ ΑΑ 2023» για δασική πυρκαγιά

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής σε ζητήματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, και με αφορμή της επικείμενη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε η Άσκηση Πεδίου «Αινείας 2023», στην περιοχή Χαμολιάς Βραυρώνας της Π.Ε Ανατ. Αττικής.

Σ
κοπός της, ήταν ο έλεγχος μέρους του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκόμενων φορέων.
Η Άσκηση έγινε με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ επίσης συμμετείχαν η Γενική Επιθεώρηση Δασών Αττικής, το Δασαρχείο Πεντέλης, η ΕΛ.ΑΣ, το Λιμενικό Σώμα, η ΚΕΔΕ, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας και μέλη Εθελοντικών Ομάδων.
Την άσκηση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος Β. Κόκκαλης, ενώ την έναρξη της κήρυξε ο Δρ. Νίκος Πασσάς, Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος σχετικά τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο συντονισμός και η εκπαίδευση είναι τα κλειδιά για να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις κρίσεις και να προστατεύουμε τους πολίτες και τις πόλεις μας. Στόχος μας μία ασφαλής και ανθεκτική Αττική και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε τη δουλειά μας, συνεπικουρώντας με όλες μας τις δυνάμεις το έργο της Πυροσβεστικής, με βασικό μας εργαλείο την πρόληψη. Θα ήθελα, να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους, τόσο στο θέμα της πρόληψης όσο και της κατάσβεσης, τα εθελοντικά σώματα.
Η διενέργεια των ασκήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων που καλούνται να διαχειρισθούν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε αυτές τις μάχες κανείς δεν περισσεύει».
Επίσης, ο κος Πατούλης υπογράμμισε πως το Πυροσβεστικό Σώμα θα ενισχυθεί και με άλλα εργαλεία, με στόχο να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν το δύσκολο έργο του, ενώ παράλληλα τόνισε πως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση πολιτών και εθελοντών σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.
Με αφορμή την υλοποίηση της άσκησης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, δήλωσε σχετικά: «Με ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και επομένως την αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να προκληθούν από δασικές πυρκαγιές, κατ΄ εντολή και του Περιφερειάρχη μας Γιώργου Πατούλη, στην Περιφέρεια Αττικής ενεργούμε προληπτικά, με ασκήσεις επί του πεδίου, για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία και συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται, εν όψει και της έναρξης της προσεχούς αντιπυρικής περιόδου. Τέτοιου είδους ασκήσεις κρίνονται απαραίτητες για την εξαγωγή συμπερασμάτων και για την ανάπτυξη των διορθωτικών ενεργειών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης σε τομείς όπως τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και τις κατευθυντήριες οδηγίες, την οργανωτική δομή, την εκπαίδευση του προσωπικού, τυχόν τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στον εξοπλισμό κ.α.».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος Β. Κόκκαλης κατά το χαιρετισμό του επισήμανε πως για την Περιφέρεια Αττικής η πρόληψη και ενημέρωση για τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ τόνισε την σαφή κατεύθυνση που έχει δώσει ο Περιφερειάρχης Αττικής, στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών οι οποίες θα ενισχύσουν τον συντονισμό και την διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και των δασών μας.»

 

Οι στόχοι της Άσκησης «Αινείας 2023»

Οι Αντικειμενικοί Στόχοι της άσκησης ήταν οι εξής:
1. Η δοκιμασία και βελτίωση της απαιτούμενης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών.
2. Η βελτίωση του συντονισμού, των επικοινωνιών και της διαχείρισης πληροφορίας.
3. Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικών).
4. Η δοκιμασία της διαδικασίας σύγκλησης και λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) στο χώρο του συμβάντος
5. Η Δημιουργία προϋποθέσεων προσομοίωσης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπου η λήψη αποφάσεων γίνεται υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.
Μετά το πέρας της Άσκησης αποτυπώθηκε το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων, λόγω του μεγάλου βαθμού συμμετοχής των φορέων Πολιτικής Προστασίας και του προσωπικού, όπως και του επαγγελματισμού, που επέδειξαν και της καλής γνώσης του αντικειμένου που είχαν να διαχειριστούν. Επίσης, σημειώθηκε η σημαντικότητα της διενέργειας αυτής της πρωτοβουλίας επιβεβαιώθηκε ακόμη η κρισιμότητα του συντονισμού και της διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων φορέων καταδείχθηκε για άλλη μια φορά και ο πολύτιμος ρόλος των ΣμηΕΑ ως πολύτιμα εργαλεία στην υποβοήθηση του έργου της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών.
Στην εν λόγω άσκηση που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, πέραν των διοργανωτών, συμμετείχαν είτε ως ασκούμενοι είτε ως παρατηρητές, εκπρόσωποι και των υπολοίπων εμπλεκόμενων φορέων ως κάτωθι:
• Αποκεντρωμένη Δ/νση Αττικής – Γεν. Δ/νση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής και Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
• Περιφερειακή Δ/νση Π.Υ. Αττικής
• Δ/νση Π.Υ Ανατολικής Αττικής
• Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου
• Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής
• Δ/νση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής
• Λιμεναρχείο Ραφήνας
• Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκοπούλου
• ΥΠΕΝ – Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής
• Δασαρχείο Πεντέλης
• ΕΚΑΒ
• Δήμος Μαρκοπούλου
• Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Μαρκοπούλου – Κουβαρά
• Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας, Δασοπροστασίας, Δασοπυρόσβεσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου-ΕΘΟΡΠ
• Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας – ΕΟΔΚ