«Αποφασιστικές και στοχευμένες δράσεις για την κλιματική κρίση»
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ:

«Αποφασιστικές και στοχευμένες δράσεις για την κλιματική κρίση»

Τις άμεσες προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, τις στοχευμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τις δραστικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται από την Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στην τοποθέτησή του κατά την εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με τίτλο «Οι πολλαπλές συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

«Ε
ίναι η ώρα για τολμηρές αλλαγές», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτηρίζοντας κορυφαία προτεραιότητα της νέας Περιφερειακής Αρχής την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

«Στην Αττική, ήδη συζητούμε με τους Δήμους για αυτά που πρέπει να γίνουν και θα προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις. Μαζί όμως με το κεντρικό κράτος! Με διακριτούς, αλλά αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους. Μαζί με την Πολιτική Προστασία. Δίπλα στους εθελοντές μας. Και με δύο βασικούς πυλώνες. Την πρόληψη και τον μετριασμό. Γιατί μαζί με την «πράσινη καθημερινότητα» χρειαζόμαστε πρωτίστως περισσότερες «πράσινες» αντιλήψεις. Μία νέα κουλτούρα, αλλά και αποφασιστικές, στοχευμένες δράσεις. Να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Και να προλάβουμε. Σε όλα τα επίπεδα», τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε την ανάγκη για άμεση συνεργασία αυτοδιοίκησης και κράτους, με σαφείς ρόλους και ολοκληρωμένο σχέδιο. Με κάθετες διαδικασίες -όπως υπογράμμισε- μακριά από αλληλοεπικαλύψεις που δημιουργούν καθυστερήσεις και δυσκολεύουν την υλοποίηση σημαντικών έργων.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης εστίασε στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων με προτεραιότητα στις ζώνες υψηλού κινδύνου, τον διαρκή καθαρισμό και την παρακολούθηση της κατάστασης όλων των ρεμάτων της Αττικής, την επικαιροποίηση των μελετών για τον καλύτερο σχεδιασμό των νέων έργων, στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, αλλά και στη λήψη των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.

«Η απάντησή μας θα είναι μία Μητροπολιτική Αττική με έργα, με ανυποχώρητη δράση για το περιβάλλον και την πολιτική προστασία», πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς, δίνοντας το στίγμα των δράσεων που θα ακολουθήσουν: «Με μετρήσιμους δείκτες και απτά αποτελέσματα. Έτσι ώστε όλοι να λογοδοτούν και να αξιολογούνται. Ημέρα με την ημέρα. Και πρώτος εγώ», όπως είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Περιφερειάρχη Αττικής στην εξασφάλιση των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα ανταποκριθούν στον Μητροπολιτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής.

«Τα χρήματα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που θα επενδυθούν στην Περιφέρειά μας για τη θωράκιση των πόλεων και της υπαίθρου μας, θα πιάσουν τόπο με το παραπάνω. Θα αποφέρουν πολύ περισσότερα σε οφέλη για την κοινωνία της Αττικής και θα ισχυροποιήσουν τη βάση της βιώσιμης ανάπτυξής της», κατέληξε.