Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΛ
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΛ

Τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας (Ο.Λ.Ρ.) Φάνη Ματσόπουλο υποδέχτηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Αυγερινός για συνάντηση εργασίας, συμμετέχοντος και του Διευθυντή Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ Γιάννη Ασπρουλάκη, στο πλαίσιο του έργου που είναι σε εξέλιξη για την αποκατάσταση, αναδιάταξη και επέκταση των προβλητών του λιμένος Ραφήνας, με χρηματοδότηση προϋπολογισμού 500.000 ευρώ από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Σ
την παρούσα φάση, η μελέτη που διενεργήθηκε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού για προτάσεις βελτίωσης και εκβάθυνσης του λιμανιού με την επίβλεψη του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ, είναι σε αναμονή της έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για να μπει σε διαδικασία δημοπράτησης. Η διάρκεια εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης η οποία υπογράφτηκε τον Μάρτιο, ορίστηκε σε 1,5 έτος, δεδομένου ότι την εκτέλεση των εργασιών επηρεάζουν πολύ οι καιρικές συνθήκες καθώς και το γεγονός ότι πρόκειται για ένα λιμάνι που βρίσκεται σε λειτουργία.
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Αυγερινός από την πλευρά του σημείωσε: «Στα 3,5 χρόνια διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής υπό τον Περιφερειάρχη μας Γιώργο Πατούλη, μία σειρά από σημαντικά έργα εκτελούνται με σκοπό την αναβάθμιση και την αναμόρφωση της Αττικής μας. Με το συγκεκριμένο έργο ενισχύουμε την ασφάλεια του λιμένα Ραφήνας με αποκατάσταση των βλαβών στα κρηπιδώματα αλλά και τη δυναμική του, καθώς επεκτείνουμε κάποια τμήματα έτσι ώστε να μπορούν να δένουν και μεγαλύτερα πλοία. Παράλληλα όμως, συνεχίζουμε να επισημαίνουμε και να πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, έτσι ώστε η ανάπτυξη του λιμανιού της Ραφήνας να γίνει παράλληλα με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών που θα διευκολύνουν και θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων και την καθημερινότητά τους, όπως χώροι στάθμευσης, οδικό δίκτυο, σύνδεση με προαστιακό, Αττική Οδό κλπ».
Το εν λόγω έργο θα δημοπρατηθεί από τη Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, ενώ οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
α. Επισκευή των ύφαλων τμημάτων των κρηπιδοτοίχων και λοιπών κατασκευών στο μέτωπο παραβολής των πλοίων.
β. Αποκατάσταση του ωφέλιμου βάθους στον λιμένα (τουλάχιστον 7,50m), ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον, κατά το δυνατόν, νέες υποσκαφές στα κρηπιδώματα ή/και στους τεχνητούς ογκολίθους προστασίας ποδός.
γ. Αναδιάταξη των προβλητών/θέσεων παραβολής των πλοίων ώστε να δημιουργηθούν προβλήτες με πλάτος της τάξης των 28-30m, στους οποίους να ελλιμενίζονται/πρυμνοδετούν με ασφάλεια τα συμβατικά και τα ταχύπλοα πλοία που έχουν ως λιμένα αφετηρίας την Ραφήνα.