“Στροφή” των επιχειρήσεων στην κυκλική οικονομία
ΑΤΤΙΚΗ

“Στροφή” των επιχειρήσεων στην κυκλική οικονομία

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθήνας – Προαστίων – Περιχώρων, Παναγιώτη Σαχινίδη, που εκπροσωπεί πάνω από 1500 αρτοποιεία στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

Σ
τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθήνας – Προαστίων – Περιχώρων ενημέρωσε σε βάθος για την κατάσταση, τις προοπτικές αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αρτοποιεία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Με τη σειρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής ενημέρωσε αναλυτικά για τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη περίπου 10.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας,  με το ποσό των 250 εκ. ευρώ που δόθηκε με τη μορφή παροχής δωρεάν κεφαλαίου κίνησης, καθώς και για το πρόγραμμα αναβάθμισης των δεξιοτήτων 6.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα προϋπολογισμού 8 εκ. ευρώ.

Και τα δύο αυτά προγράμματα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Αττική, να καταστεί η ανακύκλωση μέρος της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς και να υιοθετηθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας, ως μέρος ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού να καταστεί η Αττική, «πρότυπη πράσινη Περιφέρεια» της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στον τομέα αυτό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής εξήγησε ότι μετά τη δρομολόγηση των μεγάλων προγραμμάτων ανακύκλωσης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε επίπεδο δήμων, έχει έρθει η σειρά για νέες στρατηγικές συμμαχίες και πρωτοβουλίες, με στόχο τη στροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς πρακτικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ειδικών ρευμάτων αποβλήτων.

Ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθήνας – Προαστίων – Περιχώρων αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα αλλά και τις δυνατότητες των αρτοποιείων να συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και τόνισε τη διαθεσιμότητα της Συντεχνίας για να ανοίξει το θέμα της κυκλικής οικονομίας στο επίπεδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και σε κάθε γειτονιά, μέσω των αρτοποιείων.

 

Μνημόνιο Συνεργασίας Περιφέρειας Αττικής, ΕΔΣΝΑ και Αρτοποιών

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην προετοιμασία μνημονίου συνεργασίας για την προώθηση κοινών δράσεων αλλά και για τη χρηματοδότηση κοινών πρωτοβουλιών με άξονες:

  • Την δημιουργία πιλοτικού προγράμματος ανάπτυξης συστημάτων διαλογής στην πηγή στα αρτοποιεία ευθύνης της Συντεχνίας
  • Την εκπαίδευση προσωπικού των αρτοποιείων σε θέματα ανακύκλωσης, πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας, από τον ΕΔΣΝΑ
  • Την ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου που έχει η έννοια της «κυκλικής αρτοποιίας» ως μοχλός για τη στροφή προς την κυκλική οικονομία στις γειτονιές και τους δήμους
  • Την καθιέρωση προτύπου για απονομή του σήματος της «κυκλικής αρτοποιίας» με εθελοντική συμμετοχή αρτοποιείων

 

Συνεργασία πρότυπο με το βλέμμα σε ένα πράσινο μέλλον

Η Συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθήνας – Προαστίων – Περιχώρων θα αποτελέσει πρότυπο συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής και με άλλες κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις,  διαδικασία που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, στα πλαίσια της στρατηγικής επιλογής για στροφή της τοπικής επιχειρηματικότητας,  προς την κυκλική οικονομία, προς όφελος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.