Ηλεκτρονικός φάκελος για μεταβιβάσεις-εξπρές
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ηλεκτρονικός φάκελος για μεταβιβάσεις-εξπρές

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά έως και 17 έγγραφα και πιστοποιητικά απαιτούνται σήμερα για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, με τους φορολογουμένους να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν γολγοθά ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων.

Σ
την εποχή της ψηφιακής επανάστασης, «συνωστίζονται» σε συμβολαιογραφεία, εφορίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, πολεοδομίες, δήμους για να εξασφαλίσουν τα πολυπόθητα δικαιολογητικά και παραστατικά ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μια μεταβίβαση ακινήτου. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις μέχρι να εκδοθεί το ένα παραστατικό έχει λήξει το άλλο και έτσι η περιπέτεια ξεκινάει από την αρχή.

Τέλος στο «χαρτοβασίλειο» και στην ταλαιπωρία των φορολογουμένων αναμένεται να βάλει ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου» ο οποίος τίθεται σε πιλοτική λειτουργία τις επόμενες ημέρες. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης μαζί με τους συμβολαιογράφους θα παρουσιάσουν εκτός απροόπτου τη Δευτέρα τη νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά και θα καταχωρίζονται όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου.

«Εφόσον το ακίνητο του ενδιαφερόμενου πολίτη είναι κτηματογραφημένο και τακτοποιημένο, θα μπορεί ο συμβολαιογράφος να αντλήσει όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα τα οποία αφορούν το ακίνητο, αυτόματα με μια πλατφόρμα που θα έχει μπροστά του. Αυτό είναι μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή, το κάναμε μαζί με τους συμβολαιογράφους για να είναι χρηστικό και λειτουργικό» ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Σύμφωνα με τον υπουργό ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου θα ξεκινήσει «με όσες λειτουργίες μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε ταχύτερα και σταδιακά θα προσθέτουμε περισσότερες, με τελικό σκοπό οι συμβαλλόμενοι να εμφανίζονται με φυσική παρουσία στον συμβολαιογράφο μόνο για τις τελικές υπογραφές».
Σε πρώτη φάση οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αντλούν ηλεκτρονικά τα εξής πιστοποιητικά και έγγραφα:

 • Φορολογική ενημερότητα
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος
 • Αντίγραφα εγγράφων και σχεδίων που αφορούν τακτοποιήσεις ακινήτων.

Στη νέα ψηφιακή εφαρμογή θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα ενός ακινήτου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ) τα οποία θα αντλεί ο συμβολαιογράφος και θα καταχωρίζονται στον φάκελο του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί. Στόχος είναι η μεταβίβαση ενός ακινήτου να ολοκληρώνεται το πολύ σε 2-3 ημέρες ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

 • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», θα τρέχει στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr.
 • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, από τα οποία αντλεί πληροφορίες και έγγραφα. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), ή με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα. Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος μπορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να εξουσιοδοτούν αλλήλους για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής ο συμβολαιογράφος θα μπορεί:

 • Να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο.
 • Να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών.
 • Να αναρτά έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.

Όταν όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά «κλειδώσουν» στην πλατφόρμα, τότε ο συμβολαιογράφος μεταφέρεται στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ από την οποία υποβάλλεται η δήλωση, εκδίδεται αυτόματα η ταυτότητα οφειλής του φόρου μεταβίβασης, που θα πρέπει να καταβάλει ο αγοραστής του ακινήτου. Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται όταν γίνει και η μετεγγραφή του ακινήτου στο Κτηματολόγιο και πάλι ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο.