Εκδήλωση με θέμα «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εκδήλωση με θέμα «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης συμμετέχει μαζί με την Περιφέρεια του Rimini της Ιταλίας, τον Δήμο Den Bosch της Ολλανδίας, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Envolve και την Fin Project, στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο με τίτλο «LOCAL ACTION PLANS FOR A DESIGN DRIVEN SOCIAL ECONOMY» – LADESE σύμφωνα με το οποίο θα σχεδιαστούν τοπικά σχεδία δράσης για την Κοινωνική Οικονομία με τη χρήση της μεθοδολογίας του Σχεδιασμού Υπηρεσιών.

Μ
ε αφορμή το έργο, o Δήμος σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα: «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία με όφελος στην κοινωνία» όπου εκπρόσωποι φορέων όπως οι UniquAll www.uniquall.net, We4All https://we4all.com/, JA Greece https://jagreece.org/ και άλλοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου θα παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός μπορεί να λειτουργεί έχοντας ως βασικό σκοπό του, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Ο Δήμος να προσκαλεί τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 18:00 στην Αίθουσα Ιωνία, Κ. Καραμανλή 18, Βούλα για να σχεδιάσετε μαζί τη νέα καινοτόμα υπηρεσία του.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2132020035
Email: xdivriotou@vvv.gov.gr