Νέο Πολιτιστικό Κέντρο στον Κάλαμο
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Νέο Πολιτιστικό Κέντρο στον Κάλαμο

Θέμα ημερών είναι η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του πρώτου Πολιτιστικού Κέντρου με αυτά τα χαρακτηριστικά στον Κάλαμο, αφού εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωρωπού το πρώτο πρακτικού του σχετικού διαγωνισμού.

Π
ρόκειται για ένα έργο κόστους 2.108.000 ευρώ.
Να σημειωθεί πως το αρχικό κτίριο που θα ανακαινιστεί είναι του 1955 και στο παρελθόν λειτούργησε ως ελαιοτριβείο και ως αποθήκη καρπού της ελιάς που ευδοκιμεί στην περιοχή. Με την προσθήκη κινητών καθισμάτων μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις 120 καθήμενων θεατών.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ανάδειξη και προβολή της τοπικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, η έκθεση λαογραφικού υλικού, η δημιουργία χώρου πολλαπλών χρήσεων για περιοδικές εκθέσεις πολιτιστικού κυρίως λαογραφικού περιεχομένου και εν τέλει η ενίσχυση και αναβάθμιση της πολιτιστικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής του Καλάμου.
Η μελέτη συνδέει ποικιλότροπα το σπουδαίο αυτό έργο με το Αμφιαράειο τοποθετώντας σημάνσεις και αναφορές στα δύο σημεία ενισχύοντας τον τόπο ως σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες που επιθυμούν να επισκεφθούν την περιοχή με στόχο τον πολιτιστικό τουρισμό.