Κατασκευάζεται νέο πολιτιστικό Κέντρο
ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ

Κατασκευάζεται νέο πολιτιστικό Κέντρο

Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες ανέγερσης του Πολιτιστικού Κέντρου στο Νέο Βουτζά πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη.

Ε
να έργο, με σκοπό να ενδυναμώσει το πολιτιστικό ρεύμα του Δήμου Μαραθώνα.
Το έργο αναμένεται να αποπερατωθεί σε ένα χρόνο. Εκεί θα εγκατασταθούν σύλλογοι και θα διοργανώνονται πολιτιστικά δρώμενα. Θα κατασκευαστούν 2 κτίρια.
Το κόστος του έργου προσεγγίζει τις 500 χιλιάδες ευρώ και αποτελεί ιδιωτική χορηγία.