Διάλεξη με θέμα το Τρόπαιο στον Μαραθώνα
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Διάλεξη με θέμα το Τρόπαιο στον Μαραθώνα

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα σας προσκαλούν την Κυριακή 31Μαρτίου στις 10.30 πμ στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου (Λεωφόρος Μαραθώνος και 25ης Μαρτίου, Μαραθώνας, τηλ. 22940 67617) σε διάλεξη του κ. Μανόλη Κορρέ, Ακαδημαϊκού, με θέμα Το Τρόπαιο στον Μαραθώνα.

Μ
ετά τη διάλεξη θα γίνει στον ίδιο χώρο η τακτική ΓΣ του συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού με θέματα:

  1. Έγκριση πεπραγμένων ΔΣ και έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
  2. Προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς.
  3. Εκλογή 5 νέων μελών στο ΔΣ και 3 στην Ε.Ε.

Το Τρόπαιο στον Μαραθώνα

Δυτικά της μικρής εκκλησίας της Παναγίας Μεσοσπορίτισσας βρίσκεται αναστηλωμένος ο ύψους περίπου 10 μέτρων αράβδωτος κίονας με ιωνικό κιονόκρανο που είχε ανεγερθεί από τους Αθηναίους την εποχή του Κίμωνα, στη θέση ενός πρώτου, ξύλινου τροπαίου μετά τη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ.

Το μνημείο αναφέρει ο περιηγητής Παυσανίας στην «Ελλάδος περιήγηση»: πεποίηται δὲ καὶ τρόπαιον λίθου λευκοῦ (Παυσ. 1, 32, 5). Η αρχική του θέση, 33 μέτρα ανατολικότερα, καταλαμβάνεται σήμερα από τον μονόχωρο μικρό ιερό ναό μεταβυζαντινών χρόνων.

Στη διάλεξη θα παρουσιασθούν τόσο το ίδιο το μνημείο όσο και η νεότερη ιστορία του χώρου που το περιβάλλει: Χρησιμοποιήθηκαν στα μεταγενέστερα χρόνια μέρη του δομικού υλικού του Τροπαίου για ποικίλα οικοδομήματα με ποικίλες χρήσεις. Ο κ. Κορρές θα ζωντανέψει ξανά τον χώρο όπως εμφανιζόταν στην ύστερη αρχαιότητα (4ος– 5οςαι.), θα αναφερθεί στον μεσαιωνικό πύργο δίπλα στο Τρόπαιο και σε έναν δεύτερο, παρακείμενο και θα παρουσιάσει ένα σχέδιο του Γάλλου πρόξενου στην Αθήνα και αρχαιοδίφη Φωβέλ (Louis-François-Sébastien Fauvel, 1753-1838), σημαντικό για την ερμηνεία του δομικού υλικού ως προερχόμενου από αυτό ακριβώς το μνημείο.